نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن ایران
رئيس تشکل: خالد روئین تن
تلفن: 88791600
پست الکترونيک: snsyndicate@gmail.com
آدرس: تهران، میدان ونک، خ ونک، کوچه لیلی، پلاک 3، طبقه 3
بازگشت