نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی
رئيس تشکل: سیدعلی محمد ابوئی
تلفن: 88746336
پست الکترونيک: sandika.ir@gmail.com info@sandika.ir
آدرس وب سايت: www.sandika.ir
آدرس: تهران، خ شهید بهشتی، خ شهید سرافراز، خ دوازدهم، شماره 396، طبقه سوم- واحد 7
بازگشت