نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه شرکت های ویدیو رسانه (سینمای خانگی)
رئيس تشکل: حمید رضا نوروزی
تلفن: 88879224
پست الکترونيک: info@evril.ir
آدرس وب سايت: www.evri.ir
آدرس: تهران- خیابان ولیعصر-ابتدای خیابان میرداماد- مجتمع کامپیوتر پایتخت- برج B -طبقه 9- واحد 904
بازگشت