نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن ملی صنایع سلولزی ایران (سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران)
رئيس تشکل: ابوالفضل روغنی گلپایگانی
تلفن: 88607899
پست الکترونيک: info@skmiran
آدرس وب سايت:  info@skmiran.ir
آدرس: تهران - خیابان جمال الدین اسدآبادی- بین خیابان 58و60- شماره 422- واحد4
بازگشت