نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران
رئيس تشکل: مسعود شنتیایی
تلفن: 88937660
پست الکترونيک: info@iitms.ir
آدرس وب سايت: www.iitms.ir
آدرس: تهران، خ آبان جنوبی، نبش رودسر، پلاک 3- طبقه 3
بازگشت