نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی
رئيس تشکل: فرامرز اختراعی
تلفن: 66386997-66386993
پست الکترونيک: info@cppsynd.com
آدرس وب سايت: www.chempharsyndicate.com
آدرس: خیابان آزادی، خیابان آذربایجان، خیابان قصرالدشت، نرسیده به دامپزشکی، پلاک 619، طبقه سوم، کد پستی 1345956443
بازگشت