نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: سندیکای صنایع آلومینیوم ایران
رئيس تشکل: هوشنگ گودرزی
تلفن: 88735735-88736955
پست الکترونيک: sai1375@gmail.com
آدرس: تهران، خ استاد مطهری، خ سرافراز (دریای نور)، خ دوم، پلاک 7، طبقه همکف
بازگشت