نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: سندیکای صنایع کنسرو ایران
رئيس تشکل: احمد آزادمرد
تلفن: 66563227
پست الکترونيک: teska_t2@yahoo.com
آدرس: تهران - خ توحید نبش خ فرصت شیرازی- جنب بانک ایران زمین پلاک 47 طبقه 1 واحد 2
بازگشت