نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: سندیکای صنعت برق ایران
رئيس تشکل: مهندس علی بخشی
تلفن: 66570930-6
پست الکترونيک: info@ieis.ir
آدرس وب سايت: www.ieis.ir
آدرس: تهران-خ فاطمی خ سیندخت شمالی- نبش خ خزان پلاک 15
بازگشت