نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه صادرکنندگان خشکبار
رئيس تشکل: محمد حسن شمس فرد
تلفن: 88311384-5
پست الکترونيک: info@idfea.ir
آدرس وب سايت: www.idfea.ir
آدرس: تهران ، کریمخان زند- خ ایرانشهر شمالی - خ آذرشهر - خ فریدون شهر - پ 9-زنگ سوم
بازگشت