نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: سندیکای شرکت های فروشنده آسانسور و پله برقی استان تهران
رئيس تشکل: محمدرضا زهره وندی
تلفن: 77900332
پست الکترونيک: ifeetasansor@gmail.com
آدرس: تهران- خیابان آفریقا- کوچه پدیدار- پلاک 62- واحد 32
بازگشت