نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران
رئيس تشکل: حسین جعفری
تلفن: 22648523-5
پست الکترونيک: thvma.info@gmail.com
آدرس: تهران- سعادت آباد- خیابان علامه طباطبایی جنوبی- کوچه 28 غربی- پلاک 64- طبقه 4- کد پستی 1997956411
بازگشت