نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی استان تهران
رئيس تشکل: مهدی آثاریان
تلفن: 88708603-88701326-88552726
پست الکترونيک: makaronthr@gmail.com
آدرس: تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از خیابان شهید بهشتی- جنب پمپ بنزین ساعی- ساختمان سپهر ساعی- طبقه 11- واحد 1107- کد پستی 1433812345
بازگشت