نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: کانون ملی زنان بازرگان استان تهران
رئيس تشکل: سیده فاطمه مقیمی
تلفن: 88704839 - 88727613
پست الکترونيک: tehranibwa@gmail.com
آدرس وب سايت: www.ibwa.ir
آدرس: تهران- خیابان خالد اسلامبولی - کوچه سوم - پلاک 19 - طبقه 5 -واحد 14
بازگشت