نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن خاویاراستان تهران
رئيس تشکل: مجید اکبری
تلفن: 88703500
پست الکترونيک: caviar.association@gmail.com
آدرس: تهران- نارمک-میدان نبوت (هفت حوض)- خیابان جانبازان شرقی(گلبرگ)- خیابان مصطفوی- پلاک 54- طبقه 2- واحد 4- کد پستی 1649967415
بازگشت