نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی ایران
رئيس تشکل: مهندس محمود شه رضایی
تلفن: 88738575-88754735
پست الکترونيک: info@imtumed.ir
آدرس وب سايت: www.ivoi.ir
آدرس: تهران- خیابان بهشتی- خیابان پاکستان- کوچه چهاردهم- پلاک 4- طبقه 2
بازگشت