نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت استان تهران
رئيس تشکل: حسین وطن پور
تلفن: 88716720 داخلی 1007
پست الکترونيک: info@hsbca.ir
آدرس: تهران- خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید میرزاحسنی - پلاک 18 طبقه 3 کد پستی: 1586753919
بازگشت