نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی
رئيس تشکل: مهندس عباسعلی اسلامی
تلفن: 88508253-88511611
پست الکترونيک: mail@opex.ir
آدرس وب سايت: www.opex.ir
آدرس: تهران - خيابان بهشتي – خيابان مفتح شمالي – خيابان نقدي – پلاك 10 طبقه اول
بازگشت