نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه صنایع بازیافت ایران
رئيس تشکل: ولی اله غلامی نجف آبادی
تلفن: 22007660-22617355
پست الکترونيک: info@airi.ir/behravan.lorestan@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.airi.ir
آدرس: تهران- خیابان دکتر علی شریعتی- روبروی دولت- ساختمان فرهنگ-پلاک 1564- طبقه هفتم واحد 21
بازگشت