نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران
رئيس تشکل: عبدالرضا نوروزی
تلفن: 88879224
پست الکترونيک: info@cdia.ir
آدرس وب سايت: www.cdia.ir
آدرس: خ ولیعصر ابتدای میرداماد- مجتمع پایتخت-برج بی- طبقه نهم- واحد 901
بازگشت