نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران
رئيس تشکل: سید رضا نورانی
تلفن: 88810523
پست الکترونيک: iranfruiti@gmail.com
آدرس وب سايت: w.iranfruiti.com
آدرس: تهران، خ طالقانی، شماره 254 - اتاق بازرگانی ایران
بازگشت