نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه واردکنندگان دارو
رئيس تشکل: ناصر ریاحی
تلفن: 66974425-78
پست الکترونيک: info@siphi@gmail.com
آدرس وب سايت: www.siphi.org
آدرس: تهران - خیابان انقلاب- خ فخر رازی- کوچه فاتحی داریان- ساختمان ناشران- واحد 23- طبقه 4
بازگشت