نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی
رئيس تشکل: مهندس محمد فراهانی
تلفن: 26702849-26702846-88195074
پست الکترونيک: info@foodimporters.ir
آدرس وب سايت: www.foodimporters.ir
آدرس: تهران - خ شریعتی-خ خواجه عبداله انصاری-بعد از کوچه هشتم-پلاک 98-زنگ 6 طبقه 2
بازگشت