نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران IECS
رئيس تشکل: آرش نجفی
تلفن: 22882550-88439192
پست الکترونيک: info@iranecs.com
آدرس وب سايت: www.iranecs.com
آدرس: تهران - خ مطهری-نرسیده به شریعتی سمت چپ پلاک 3 واحد 9
بازگشت