نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن پالایشگاه های روغن سازی ایران
رئيس تشکل: اسعد عزيزي
تلفن: 22225141
پست الکترونيک: institute@parsoilco.com
آدرس: تهران - اتوبان مدرس به سمت شمال- بلوارمیرداماد شرقی- پلاک 346 طبقه اول
بازگشت