نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن پایانه داران بنادر ایران
رئيس تشکل: محمد رضا قائم مقامی
تلفن: 88643437
پست الکترونيک: secretary@aiph.ir
آدرس وب سايت: www.aiph.ir
آدرس: تهران- میدان آرژانتین-انتهای خیابان الوند-پلاک 72- طبقه 1
بازگشت