نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن پسته ایران
رئيس تشکل: سیدمحمود ابطحی
تلفن: 03432474167-03432475489-03432475749
پست الکترونيک: info@iranpistachio.org
آدرس وب سايت: www.iranpistachio.org
آدرس: کرمان - ابتدای بلوار جمهوری- خیابان شهید لاری نجفی(20 متری نادر) - کوچه 2 - پلاک 12
بازگشت