نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن تولیدکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی ایران
رئيس تشکل: فرهاد بشارت
تلفن: 22650445-7
پست الکترونيک: irbwa@hotmail.com
آدرس وب سايت: www.irbwa.com
آدرس: تهران - خيابان وليعصر – خیابان آفریقا –كوچه سعيدي – پلاك 96- ط 4 واحد7
بازگشت