نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی
رئيس تشکل: مرتضی سلطانی
تلفن: 88611215
پست الکترونيک: anjomansenfimacaroni@gmail.com
آدرس: تهران - خیابان ملاصدرا - خ شیراز جنوبی - کوچه بهار 2 - شماره 30 - واحد 1 - کدپستی 1435865183
بازگشت