نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
رئيس تشکل: مهندس مهرداد اکبریان
تلفن: 66974909, 66974910
پست الکترونيک: info@iropex.ir
آدرس وب سايت: www.iropex.ir
آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - خیابان بزرگمهر - پلاک 20 - طبقه 4 - واحد 7
بازگشت