نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
رئيس تشکل: محسن جمالیان
تلفن: 86073061-4
پست الکترونيک: info@ippfa.ir
آدرس: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند شمالی، نبش کوچه دی، پلاک 87 طبقه اول، کد پستی 1585943114
بازگشت