نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران
رئيس تشکل: سید علی کهفی قانع
تلفن: 88102505-88705076-88705078
پست الکترونيک: electricalpaneliepma@gmail.com
آدرس وب سايت: www.electricalpanel.ir
آدرس: تهران - خ ولیعصر-سه راه دکتر بهشتی-خیابان شهید اکبری(مستوفی سابق)-ضلع شمالی پله سوم(آسانسور)-پلاک 59- واحد 5
بازگشت