نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران
رئيس تشکل: یوسف مرادلو
تلفن: 88415943
پست الکترونيک: info@irancchp.ir
آدرس وب سايت: www.irancchp.ir
آدرس: تهران- خیابان شریعتی- ابتدای خیابان ملک-پلاک 5- طبقه 3- واحد 10
بازگشت