نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران
رئيس تشکل: علیرضا ملک پور
تلفن: 88548620
پست الکترونيک: info@leatherunion.com
آدرس وب سايت: www.leatherunion.com
آدرس: تهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان آپادانا- پلاک 105
بازگشت