نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت
رئيس تشکل: کمال الدین بایرامی
تلفن: 44556010
پست الکترونيک: info@behnooshiran.com
آدرس: کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج-خیابان شهید پوری
بازگشت