نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)
رئيس تشکل: مهندس عبدالرضا پروین
تلفن: 88342600-88348113
پست الکترونيک: info@satsa.ir
آدرس وب سايت: www.satsa.ir
آدرس: تهران - بلوار کریم خان زند-بین ایرانشهر و خردمند جنوبی- پلاک 102 طبقه اول غربی
بازگشت