نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن سازندگان قطعات ومجموعه های خودرو
رئيس تشکل: سیدمرتضی مرتضوی
تلفن: 44151058
پست الکترونيک: info@iapma.ir
آدرس وب سايت: www.iapma.ir
آدرس: تهران-جاده مخصوص کرج (لشکری)- کیلومتر 15 بعد از خیابان 49 پلاک 467 طبقه 3
بازگشت