نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن سرمایه گذاران مناطق نمونه گردشگری ایران(از اینجا رفته اند)
رئيس تشکل: فرشید علیزاده ساوه شمشکی
تلفن: 26207252-26207292
پست الکترونيک: itiaofiran@gmail.com
آدرس: تهران-خ نلسون ماندلا (جردن)- خ عاطفی غربی- ساختمان شماره 81- طبقه 3- واحد 302-کد پستی 1967954731
بازگشت