نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن سنگ ایران
رئيس تشکل: ابوالقاسم شفیعی
تلفن: 88088668-88091913
پست الکترونيک: info@stoneassociation.ir
آدرس وب سايت: www.iranstoneassociation.com
آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، نرسیده به تقاطع دریا- خیابان بوستان دوم شرقی- پلاک 6 عمارت بوستان طبقه سوم واحد 9
بازگشت