نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن شرکت های نمایشگاه های بین المللی
رئيس تشکل: نلسون حضرتی
تلفن: 88227611-88227158-88226143-88226144
پست الکترونيک: iranexpocenters@gmail.com
آدرس وب سايت: www.anjomaniran.com
آدرس: تهران- خیابان ولیعصر-پایین تر از میدان ولیعصر- نبش خیابان طالقانی-مجتمع تجاری اداری نور- طبقه 8 اداری-واحد 2002- کد پستی 1416799954
بازگشت