نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن شرکت های اتوماسیون صنعتی
رئيس تشکل: حسین فرهادی
تلفن: 44898661-44898674
پست الکترونيک: aiaciran.info@gmail.com/info@aiaciran.org
آدرس وب سايت: www.aiaciran.org
آدرس: تهران-بزرگراه اشرفی اصفهانی-خیابان ناطق نوری-خیابان ابراهیم نوری-نبش کوچه موسی الرضا-پلاک 2- واحد 2
بازگشت