نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن شرکت های توزیع برق
رئيس تشکل: علی سعیدی
تلفن: 44443011-14
پست الکترونيک: anjoman@edca.ir
آدرس وب سايت: www.edca.ir
آدرس: تهران - بزرگراه همت -بزرگراه ستاری جنوبی-بلوار لاله-انتهای بلوار مجاهد کبیر-بلوار چهارباغ شرقی-پلاک 9
بازگشت