نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن شرکت های زنجیره ای گوشت مرغ
رئيس تشکل: عبدالعلی طهماسبی
تلفن: 66911842-3-66912338-9-66426830
پست الکترونيک: aipc94@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.aipc94.ir
آدرس: تهران، خیابان توحید، خیابان شهید طوسی بعد از خیابان اسکندری پلاک 114 طبقه سوم - کدپستی 1419753354
بازگشت