نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن شرکت های صنعت آب و فاضلاب
رئيس تشکل: مهندس فرامرز محسنی شینی
تلفن: 22005552-4/22632231
پست الکترونيک: info@wwcs.ir
آدرس وب سايت: www.wwcs.ir
آدرس: تهران - خ وحید دستگردی-خ فرید افشار-دولتشاد شرقی-خ جام-شماره 1-طبقه 4-واحد 13
بازگشت