نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران
رئيس تشکل: دکتر سهراب کارگرمعمولی رفتار
تلفن: 44009809 -44093720
پست الکترونيک: info@apir.ir
آدرس وب سايت: www.apir.ir
آدرس: تهران - بزرگراه ستاری شمالی جنوب به شمال، خیابان پیامبرمرکزی، خیابان مطهری، کوچه جواهریان، کوچه زیتون ، کوچه عزتی پور - پلاک 6، طبقه1 واحد 1
بازگشت