نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن صادرکنندگان صنایع دستی ایران
رئيس تشکل: محمد رضا حریری
تلفن: 66765697
پست الکترونيک: hb.5566@yahoo.com
آدرس: تهران- خیابان فردوسی- نرسیده به میدان فردوسی- خیابان شهید تقوی(کوشک)- روبروی البسکو- شماره 31- ساختمان تاریخی کوشک
بازگشت