نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن صنایع بازیافت فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران
رئيس تشکل: فرزان گلچین
تلفن: 88787719-20
پست الکترونيک: secretary@reopec.com
آدرس وب سايت: www.wreopec.com
آدرس: تهران - میدان ونک خیابان خدامی- خ نیروی انتظامی- بن بست ریاحی- پلاک 1
بازگشت