مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفی نامه توسط بخش امور ویزا:
1-درخواست تائیدیه کارت/ گواهی تائیدیه سنوات ( درصورت درخواست تائیدیه سنوات)

- تصویر درخواست کتبی
- تصویر کارت بازرگانی
- تصویر روزنامه رسمی (درصورت معرفی اعضای هیات مدیره)
2-درخواست معرفی نامه به سفارت
:: حقوقی- مدیرعامل
- تصویر درخواست کتبی
- تصویر کارت بازرگانی
- تصویر گذرنامه
- تصویر دعوتنامه
:: حقوقی- اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین
- تصویر معرفی نامه شرکت
- تصویر کارت بازرگانی
- تصویر گذرنامه
- تصویر دعوتنامه
- تصویر روزنامه رسمی
:: حقوقی- کارکنان شرکت
- تصویر معرفی نامه شرکت
- تصویر کارت بازرگانی
- تصویر گذرنامه
- تصویر دعوتنامه
- تصویر لیست بیمه
:: حقیقی
- تصویر درخواست کتبی
- تصویر کارت بازرگانی
- تصویر گذرنامه
- تصویر دعوتنامه
- تصویر همراهان (نیاز به ارسال لیست بیمه)
3-درخواست معرفی نامه به اداره گذرنامه
- تصویر درخواست کتبی
- تصویر کارت بازرگانی
- تصویر رسید (درصورت مفقودی)
- تصویر گذرنامه مهمان
نحوه دعوت از مدیران و کارشناسان خارجی
درصورتیکه اعضای اتاق علاقمند به دعوت از مدیران و کارشناسان خارجی می باشند می بایست به سایت وزارت امور خارجه به آدرس ذیل مراجعه فرمایند و در سامانه این سایت ثبت نام و با دریافت نام کاربری و رمز عبور نسبت به تکمیل فرم های دعوت از مدیران و کارشناسان خارجی اقدام نمایند.
https://evisabusiness.mfa.ir


اطلاعيه:
قابل توجه اعضاء اتاق بازرگاني که قصد سفر تجاري به آلمان را دارند

با توجه به شمار متقاضيان در فصل تابستان و طولاني شدن تعيين وقت مصاحبه در سفارت آلمان در زمان ياد شده خواهشمند است پيشاپيش زمان بندي مناسب را جهت سفر تجاري خود مدنظر داشته باشيد. اتاق نيز کما في السابق همکاري هاي لازم را در اين خصوص به عمل خواهد آوردمراحل و مدارک مورد نياز


فرم دعوت از کارشناسان و مديران خارجي


فرم دعوت (لاتين)