آمار کل " واردات از" کشور "������������" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 امارات متحده عربي 27101110 بنزين 4,270,660,673 23,996,254,601,035 Rls. 2,610,843,992 $
2 1385 هند 27101110 بنزين 916,029,678 5,317,332,669,105 Rls. 579,140,283 $
3 1385 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,142,122,604 4,753,743,416,795 Rls. 516,118,655 $
4 1385 فرانسه 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 39,643,793 3,833,322,122,177 Rls. 416,612,616 $
5 1385 هلند 27101110 بنزين 515,852,769 3,333,620,193,684 Rls. 363,225,009 $
6 1385 آلمان 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لكتريكي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 262,983,076 3,213,084,096,664 Rls. 349,425,545 $
7 1385 فرانسه 98870336 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 61% ا لي 62% بجز لاستيك 29,781,299 2,805,814,674,843 Rls. 306,319,748 $
8 1385 آلمان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 292,879,923 2,670,342,922,461 Rls. 291,093,780 $
9 1385 عربستان سعودي 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 520,946,871 2,484,508,918,204 Rls. 269,543,456 $
10 1385 برزيل 15071000 روغن خام سويا 470,250,000 2,301,776,276,129 Rls. 250,459,686 $
11 1385 برزيل 17011100 قند و شكر از نيشكرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 603,319,310 2,067,556,959,369 Rls. 224,805,488 $
12 1385 هند 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 406,025,209 2,016,593,375,736 Rls. 218,778,490 $
13 1385 آلمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 442,365,096 1,829,994,732,341 Rls. 198,901,507 $
14 1385 امارات متحده عربي 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 4,780,436 1,815,342,892,641 Rls. 197,547,859 $
15 1385 فرانسه 27101110 بنزين 288,183,193 1,802,997,611,175 Rls. 196,588,700 $
16 1385 آلمان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 13,677,492 1,790,547,130,394 Rls. 194,538,295 $
17 1385 فنلاند 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 3,466,389 1,667,707,852,051 Rls. 181,188,790 $
18 1385 ترکمنستان 27101110 بنزين 266,402,019 1,658,024,835,993 Rls. 180,545,471 $
19 1385 چين 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 43,711,510 1,648,992,763,869 Rls. 179,055,619 $
20 1385 تايلند 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 526,325,600 1,625,557,538,507 Rls. 176,708,829 $
21 1385 سوئيس 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 597,667,980 1,596,809,483,829 Rls. 173,769,369 $
22 1385 سوئيس 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 937,371,965 1,558,261,370,010 Rls. 169,373,198 $
23 1385 امارات متحده عربي 17019900 سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر 370,761,732 1,520,677,872,536 Rls. 165,526,740 $
24 1385 آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 10,717,679 1,461,655,539,276 Rls. 159,101,469 $
25 1385 آلمان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 1,671,338 1,317,121,108,889 Rls. 143,371,239 $
26 1385 امارات متحده عربي 17011100 قند و شكر از نيشكرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 372,513,069 1,292,050,352,933 Rls. 140,468,590 $
27 1385 سوئيس 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 314,606,475 1,285,723,014,500 Rls. 139,757,048 $
28 1385 آلمان 24022000 سيگار حاوي توتون 5,724,484 1,271,346,562,205 Rls. 138,374,655 $
29 1385 انگلستان 17011100 قند و شكر از نيشكرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 362,600,000 1,250,554,300,837 Rls. 135,927,836 $
30 1385 فرانسه 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لكتريكي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 97,232,469 1,226,326,438,865 Rls. 133,263,748 $
31 1385 آلمان 98870442 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربكس ، ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 13,005,436 1,189,180,955,658 Rls. 130,198,401 $
32 1385 سنگاپور 27101110 بنزين 216,146,117 1,167,131,639,586 Rls. 126,648,396 $
33 1385 سوئيس 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 548,686,900 1,111,945,512,038 Rls. 120,792,925 $
34 1385 سوئيس 15071000 روغن خام سويا 211,449,666 1,107,348,156,712 Rls. 120,183,215 $
35 1385 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء وقطعات رآكتورهاي هسته ا ي 5,016,170 1,087,000,105,182 Rls. 118,201,456 $
36 1385 ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 17,600,159 1,066,025,093,400 Rls. 116,155,031 $
37 1385 آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 6,698,607 1,061,171,160,369 Rls. 115,456,887 $
38 1385 سوئيس 24022000 سيگار حاوي توتون 6,529,193 1,038,989,982,746 Rls. 112,880,558 $
39 1385 امارات متحده عربي 71081200 طلاي خام (ا زجمله طلاي آبكاري شده باپلاتين )برا ي مصارف غيرپولي. 5,268 1,026,724,953,740 Rls. 111,850,011 $
40 1385 انگلستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 241,114,049 999,291,182,711 Rls. 108,442,748 $
41 1385 جمهوري کره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 131,889,369 996,271,595,290 Rls. 108,425,630 $
42 1385 ترکيه 24022000 سيگار حاوي توتون 11,907,532 979,684,914,592 Rls. 106,348,829 $
43 1385 آذربايجان 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 218,535,426 979,045,673,770 Rls. 106,198,638 $
44 1385 امارات متحده عربي 85252040 گوشي تلفن همرا ه 781,351 948,243,375,333 Rls. 103,309,934 $
45 1385 پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 310,948,684 940,198,692,967 Rls. 102,353,980 $
46 1385 سوئيس 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 369,654,119 919,468,824,245 Rls. 100,115,408 $
47 1385 امارات متحده عربي 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 2,138,987 919,108,448,505 Rls. 100,243,032 $
48 1385 سوئيس 17011100 قند و شكر از نيشكرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 251,850,000 908,493,479,549 Rls. 98,692,049 $
49 1385 آذربايجان 27101110 بنزين 149,815,592 905,658,442,944 Rls. 98,580,304 $
50 1385 آلمان 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 981,308 888,374,818,140 Rls. 96,688,968 $
51 1385 بلژيک 31043000 سولفات پتاسيم 280,298,426 875,866,655,963 Rls. 95,154,376 $
52 1385 ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 9,410,535 870,326,052,016 Rls. 97,085,576 $
53 1385 فيليپين 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 306,291,833 869,166,437,211 Rls. 94,527,368 $
54 1385 امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 146,178,969 863,817,544,706 Rls. 94,018,047 $
55 1385 انگلستان 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 525,410,900 861,865,853,102 Rls. 93,654,974 $
56 1385 سوئيس 10051010 دا نه ذرت بسته بندي شده به وزن خالص 25 كيلوگرم وكمتر 536,692,051 845,850,775,425 Rls. 92,098,497 $
57 1385 جمهوري کره 98870316 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،ساخت دا خل 21% ا لي 22% بجز لاستيك 33,259,728 824,613,422,167 Rls. 89,793,189 $
58 1385 برزيل 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 31,167,942 783,923,690,508 Rls. 85,169,223 $
59 1385 امارات متحده عربي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 182,155,329 779,478,708,611 Rls. 84,550,577 $
60 1385 امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره 22,085,558 758,277,195,260 Rls. 82,434,269 $
61 1385 فرانسه 98870330 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 49% ا لي 50% بجز لاستيك 6,672,657 757,768,849,751 Rls. 82,415,625 $
62 1385 امارات متحده عربي 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 11,883,698 750,441,040,619 Rls. 81,581,665 $
63 1385 فدراسيون روسيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 177,117,200 741,038,531,315 Rls. 80,439,235 $
64 1385 استراليا 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده كه درجاي ديگري مذكور نباشد 553,705,000 735,681,507,804 Rls. 80,173,880 $
65 1385 امارات متحده عربي 84143030 كمپرسورهاي برودتي مخصوص كولرخودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 4,737,209 731,770,078,105 Rls. 79,594,820 $
66 1385 امارات متحده عربي 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 2,273,907 721,775,409,128 Rls. 78,491,802 $
67 1385 امارات متحده عربي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 5,574,977 720,603,609,979 Rls. 78,329,850 $
68 1385 چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 17,466,262 711,836,781,222 Rls. 77,462,966 $
69 1385 سوئد 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 920,663 692,121,760,296 Rls. 75,193,143 $
70 1385 کانادا 10011090 مخلوط گندم وچاو دار 431,912,190 688,372,852,380 Rls. 75,156,472 $
71 1385 امارات متحده عربي 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 4,794,652 685,974,646,263 Rls. 74,518,428 $
72 1385 امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 2,168,294 672,499,550,854 Rls. 73,111,011 $
73 1385 سوئيس 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 287,068 670,306,375,100 Rls. 72,870,352 $
74 1385 انگلستان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 24,062,871 658,053,670,788 Rls. 71,417,683 $
75 1385 فدراسيون روسيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 163,743,923 649,838,394,088 Rls. 70,619,953 $
76 1385 امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 23,993,050 644,692,697,471 Rls. 70,041,388 $
77 1385 ايتاليا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 2,327,093 641,339,329,478 Rls. 69,931,153 $
78 1385 امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 150,400,384 637,548,726,125 Rls. 69,352,563 $
79 1385 سوئيس 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 7,102 635,737,486,721 Rls. 69,057,052 $
80 1385 اتريش 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 133,968,512 619,430,104,330 Rls. 67,138,069 $
81 1385 ترکمنستان 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 132,448,469 612,034,262,664 Rls. 66,466,280 $
82 1385 عربستان سعودي 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 49,400,920 607,672,591,763 Rls. 65,982,831 $
83 1385 امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 34,086,122 596,306,738,449 Rls. 64,831,509 $
84 1385 ژاپن 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 2,602,204 590,338,231,533 Rls. 64,220,765 $
85 1385 سوئيس 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 108,607,700 584,612,928,800 Rls. 63,473,045 $
86 1385 آفريقاي جنوبي 17011100 قند و شكر از نيشكرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 152,206,000 584,286,775,899 Rls. 63,798,995 $
87 1385 جمهوري کره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 3,746,806 581,548,144,304 Rls. 63,272,362 $
88 1385 فرانسه 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 126,534 580,992,122,837 Rls. 63,150,460 $
89 1385 استراليا 10011090 مخلوط گندم وچاو دار 394,904,090 579,929,911,976 Rls. 63,346,992 $
90 1385 جمهوري کره 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 134,664,350 576,387,787,304 Rls. 62,646,025 $
91 1385 جمهوري کره 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 60,577,538 558,964,710,665 Rls. 60,789,441 $
92 1385 امارات متحده عربي 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 197,699,289 550,284,767,170 Rls. 59,800,482 $
93 1385 سوئيس 17019900 سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر 127,310,300 549,704,151,744 Rls. 59,662,163 $
94 1385 انگلستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 136,416,270 544,618,876,786 Rls. 59,474,313 $
95 1385 انگلستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 5,181,814 539,599,800,220 Rls. 58,749,524 $
96 1385 مالزي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 127,013,359 535,864,285,678 Rls. 58,379,993 $
97 1385 امارات متحده عربي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 97,733,284 522,590,202,903 Rls. 56,665,580 $
98 1385 امارات متحده عربي 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 1,811,218 512,795,651,940 Rls. 55,795,965 $
99 1385 سوئد 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 463,811 503,302,176,221 Rls. 54,834,342 $
100 1385 امارات متحده عربي 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 733,308 501,523,818,055 Rls. 54,502,348 $
101 1385 منطقه آزاد چابهار 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 3,827,090 499,189,001,058 Rls. 54,080,661 $
102 1385 قزاقستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 117,452,391 494,911,272,442 Rls. 53,959,306 $
103 1385 ازبکستان 74031100 كاتودوقطعات كاتودا زمس تصفيه شده. 9,294,976 494,289,422,658 Rls. 53,804,018 $
104 1385 سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 120,855,410 484,956,420,004 Rls. 52,826,907 $
105 1385 استراليا 17011100 قند و شكر از نيشكرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 120,000,000 484,808,052,344 Rls. 53,000,223 $
106 1385 ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 24,051,584 476,014,070,195 Rls. 51,769,574 $
107 1385 ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 51,798,412 473,874,659,683 Rls. 51,553,606 $
108 1385 آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 2,862,946 472,988,638,610 Rls. 51,413,294 $
109 1385 آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 1,370,445 468,987,929,561 Rls. 50,956,232 $
110 1385 چين 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 5,078,600 466,731,225,720 Rls. 51,128,826 $
111 1385 چين 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 3,267,953 462,524,914,653 Rls. 50,215,796 $
112 1385 چين 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 84,432,399 461,096,181,389 Rls. 50,097,578 $
113 1385 تونس 31031000 سوپرفسفات ها 215,077,000 459,482,534,352 Rls. 49,960,847 $
114 1385 آلمان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 1,024,582 454,775,564,742 Rls. 49,446,706 $
115 1385 امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 113,018,230 452,189,722,887 Rls. 49,365,243 $
116 1385 فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 930,611 452,071,940,401 Rls. 49,140,417 $
117 1385 ژاپن 98870442 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربكس ، ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 5,943,694 448,736,589,348 Rls. 48,748,958 $
118 1385 انگلستان 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 165,703,928 445,477,061,228 Rls. 48,277,117 $
119 1385 امارات متحده عربي 84453000 ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن نخ نسجي 163,227 443,868,810,086 Rls. 48,344,149 $
120 1385 بلژيک 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 39,383,984 436,635,555,196 Rls. 47,316,857 $
121 1385 آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 219,591 435,968,899,248 Rls. 47,313,055 $
122 1385 امارات متحده عربي 84112200 توربوپرا پلرهاباقدرت بيشترا ز1100كيلووا ت(kw) 9,647,633 435,383,431,775 Rls. 47,336,815 $
123 1385 هند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 58,667,998 434,723,423,450 Rls. 47,196,459 $
124 1385 هند 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لكتريكي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 43,635,741 434,259,578,890 Rls. 47,305,490 $
125 1385 سوئد 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 221,889 430,785,813,597 Rls. 46,816,218 $
126 1385 آلمان 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 19,987,130 428,419,077,348 Rls. 46,567,990 $
127 1385 مالزي 40011000 شيره كائوچوي طبيعي,حتي پيش ولكانيزه شده به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 23,197,462 424,659,561,021 Rls. 46,173,335 $
128 1385 امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 1,694,094 424,195,912,210 Rls. 46,159,993 $
129 1385 اتريش 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 270,106,269 416,328,402,108 Rls. 45,313,339 $
130 1385 امارات متحده عربي 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمكعب 4,375,305 413,022,951,712 Rls. 44,855,632 $
131 1385 امارات متحده عربي 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 185,413,086 412,546,501,366 Rls. 44,786,513 $
132 1385 نيوزيلند 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 23,784,950 411,203,034,489 Rls. 44,736,733 $
133 1385 برزيل 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 228,591,409 406,195,251,827 Rls. 44,183,410 $
134 1385 عربستان سعودي 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 160,000,000 402,481,354,590 Rls. 43,765,204 $
135 1385 امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 338,942 401,374,095,257 Rls. 43,618,618 $
136 1385 هلند 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 148,829,016 397,613,803,636 Rls. 43,298,747 $
137 1385 فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن كاذب (كارتام Carthame ) ,خام 61,312,490 396,324,736,748 Rls. 42,984,959 $
138 1385 بلژيک 31031000 سوپرفسفات ها 182,708,000 394,160,712,571 Rls. 42,838,715 $
139 1385 فرانسه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 43,772,765 394,084,131,935 Rls. 42,978,265 $
140 1385 آلمان 84440000 ماشين هاي ا كسترودينگ كشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي 1,367,455 391,513,719,845 Rls. 42,650,387 $
141 1385 امارات متحده عربي 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 3,766,042 390,926,437,776 Rls. 42,492,707 $
142 1385 امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 146,018,161 387,607,401,496 Rls. 42,151,713 $
143 1385 اتريش 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 2,533,050 385,414,740,809 Rls. 42,078,620 $
144 1385 آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 4,634,608 381,749,447,603 Rls. 41,546,727 $
145 1385 امارات متحده عربي 24022000 سيگار حاوي توتون 3,154,025 379,011,800,881 Rls. 41,343,623 $
146 1385 جمهوري کره 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 55,612,937 373,730,787,258 Rls. 40,660,078 $
147 1385 اردن 31053000 هيدروژنو ا ورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك ) 126,000,000 365,879,051,518 Rls. 39,719,435 $
148 1385 امارات متحده عربي 29261000 ا كريلو نيتريل 24,315,008 365,483,449,728 Rls. 39,747,912 $
149 1385 اندونزي 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 46,478,820 363,047,868,332 Rls. 39,453,840 $
150 1385 برزيل 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 3,313,051 362,907,773,003 Rls. 39,379,162 $
151 1385 ژاپن 98870436 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 61% و بيشتر بجز لاستيك 3,497,867 358,785,161,769 Rls. 39,024,980 $
152 1385 امارات متحده عربي 85281219 تلويزيونهاي رنگي 30 اينچ وكمتر بجز با صفحه پلاسما وLCD 6,719,086 357,728,494,827 Rls. 38,931,592 $
153 1385 هلند 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 8,872 353,089,883,631 Rls. 38,398,827 $
154 1385 جمهوري کره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 45,610,872 353,012,612,133 Rls. 38,415,188 $
155 1385 امارات متحده عربي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 13,889,197 352,703,489,844 Rls. 38,361,603 $
156 1385 لبنان 31031000 سوپرفسفات ها 157,548,673 351,245,143,659 Rls. 38,162,123 $
157 1385 جمهوري کره 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 28,371,330 350,986,335,250 Rls. 38,121,716 $
158 1385 چين 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 68,440,338 349,457,680,118 Rls. 37,893,035 $
159 1385 کويت 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 3,163,089 342,976,527,927 Rls. 37,257,084 $
160 1385 امارات متحده عربي 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 139,740,452 340,940,721,259 Rls. 36,975,076 $
161 1385 انگلستان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 230,952 338,517,315,844 Rls. 36,854,173 $
162 1385 امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مكانيكي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 7,964,240 338,341,680,895 Rls. 36,787,925 $
163 1385 چين 87043200 وسايل نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني جرقه ا ي -احتراقي ،به وزن ناخالص بيش ا ز5تن 9,235,080 336,255,408,513 Rls. 36,752,191 $
164 1385 ژاپن 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 34,246,691 336,112,189,631 Rls. 36,619,573 $
165 1385 امارات متحده عربي 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 1,050,204 336,058,365,318 Rls. 36,587,472 $
166 1385 بحرين 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 12,296,701 335,898,817,836 Rls. 36,501,457 $
167 1385 جمهوري کره 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 5,043,864 334,247,553,048 Rls. 36,250,134 $
168 1385 ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 3,632,016 331,822,167,311 Rls. 36,121,118 $
169 1385 جمهوري کره 55032000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 25,507,837 329,859,565,439 Rls. 35,847,502 $
170 1385 ترکيه 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده 63,128,053 329,346,734,003 Rls. 35,784,867 $
171 1385 کويت 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 73,163,000 328,468,103,298 Rls. 35,561,581 $
172 1385 تايوان 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 16,439,632 328,280,748,823 Rls. 35,669,932 $
173 1385 آلمان 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 790,649 327,141,922,791 Rls. 35,530,359 $
174 1385 امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 23,470,325 326,897,966,293 Rls. 35,562,742 $
175 1385 ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 1,679,812 321,382,050,996 Rls. 34,991,638 $
176 1385 ازبکستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 24,594,039 319,444,061,085 Rls. 34,683,448 $
177 1385 اتريش 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 90,481,950 316,625,188,204 Rls. 34,460,951 $
178 1385 امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 1,922,557 313,892,463,070 Rls. 34,176,761 $
179 1385 امارات متحده عربي 91089000 محركهاي ساعت مچي ،ساعت جيبي وهمانند ،كامل و سوا رشده ، غيربرقي ،بدون كوك خودكار 7,710 312,349,587,347 Rls. 34,003,777 $
180 1385 اتريش 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 73,575,984 309,105,318,378 Rls. 33,554,208 $
181 1385 بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 2,672,846 308,549,918,007 Rls. 33,544,664 $
182 1385 چين 27040010 كك ونيمه كك زغال سنگ برا ي ساخت ا لكترودها 175,996,409 308,443,932,961 Rls. 33,516,458 $
183 1385 هند 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 19,320,003 306,869,073,670 Rls. 33,337,755 $
184 1385 سنگاپور 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 65,940,262 300,768,654,788 Rls. 32,655,077 $
185 1385 آلمان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 323,120 297,263,290,075 Rls. 32,316,738 $
186 1385 جمهوري کره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 36,075,447 295,972,861,246 Rls. 32,193,189 $
187 1385 سوئيس 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 8,643,710 295,793,530,504 Rls. 32,165,811 $
188 1385 امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 13,739,345 295,699,257,144 Rls. 32,177,543 $
189 1385 ازبکستان 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 157,500,000 295,468,235,011 Rls. 32,109,557 $
190 1385 ژاپن 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 33,410,505 293,772,040,008 Rls. 31,957,549 $
191 1385 ترکيه 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لكتريكي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 34,878,041 293,189,821,748 Rls. 32,014,222 $
192 1385 فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 172,606,907 292,670,346,658 Rls. 31,877,348 $
193 1385 سوئد 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا كمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 2,782,710 291,801,762,854 Rls. 31,871,291 $
194 1385 سودان 27101110 بنزين 57,437,715 291,436,371,161 Rls. 31,761,137 $
195 1385 قزاقستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 65,468,045 290,350,278,772 Rls. 31,663,928 $
196 1385 انگلستان 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 7,827,382 289,701,343,525 Rls. 31,452,395 $
197 1385 سوئد 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 3,674,248 285,597,968,110 Rls. 31,214,061 $
198 1385 منطقه آزاد چابهار 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 91,293,000 285,248,760,363 Rls. 31,040,504 $
199 1385 فرانسه 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 2,638,595 283,576,990,441 Rls. 30,904,172 $
200 1385 آلمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 10,628,796 283,183,038,071 Rls. 30,782,287 $
مجموع کل
177,287,317,760,468 ريال
مجموع کل
19,286,627,456 دلار