آمار کل " واردات از" کشور "������" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,772,410,902 13,073,111,833,967 Rls. 1,215,602,429 $
2 1390 فرانسه 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 51,917,451 8,724,186,870,998 Rls. 799,170,259 $
3 1390 امارات متحده عربي 10051020 دانه ذرت دامي . 1,365,432,147 6,191,743,669,883 Rls. 567,282,446 $
4 1390 امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 663,811,572 5,863,851,533,179 Rls. 541,826,089 $
5 1390 سوئيس 10051020 دانه ذرت دامي . 1,450,169,959 5,335,680,704,721 Rls. 498,785,020 $
6 1390 امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 4,351,145 5,102,755,784,229 Rls. 465,501,203 $
7 1390 جمهوري کره 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 605,949,986 4,876,336,365,249 Rls. 440,425,684 $
8 1390 امارات متحده عربي 17011100 قند و شکر از نيشکرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 770,387,526 4,550,129,571,259 Rls. 421,825,748 $
9 1390 امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 9,123,359 4,518,364,029,758 Rls. 416,164,250 $
10 1390 امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 520,514,315 4,323,754,049,595 Rls. 395,405,399 $
11 1390 هند 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 423,880,307 4,289,597,285,423 Rls. 392,925,145 $
12 1390 جمهوري کره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 503,696,784 4,104,343,934,162 Rls. 373,698,910 $
13 1390 روماني 98870335 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ساخت دا خل59% ا لي 60% بجز لاستيک 20,909,036 3,976,923,117,464 Rls. 362,567,523 $
14 1390 امارات متحده عربي 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 267,310,488 3,897,942,371,263 Rls. 366,437,049 $
15 1390 امارات متحده عربي 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 23,702,389 3,636,323,310,599 Rls. 338,111,555 $
16 1390 امارات متحده عربي 23040000 کنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 667,683,433 3,574,317,998,463 Rls. 332,267,106 $
17 1390 برزيل 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 56,399,853 3,388,218,441,446 Rls. 314,501,184 $
18 1390 سوئيس 17011100 قند و شکر از نيشکرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 428,427,546 3,280,109,030,309 Rls. 308,759,332 $
19 1390 امارات متحده عربي 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 510,877,816 2,853,286,463,074 Rls. 255,637,966 $
20 1390 سوئيس 23040000 کنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 542,718,287 2,842,042,090,524 Rls. 258,114,823 $
21 1390 سنگاپور 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 186,851,631 2,450,265,847,623 Rls. 219,993,135 $
22 1390 چين 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 40,501,190 2,441,185,893,392 Rls. 224,177,334 $
23 1390 امارات متحده عربي 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 11,588,000 2,434,288,113,724 Rls. 221,350,388 $
24 1390 امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 40,230,332 2,411,966,392,002 Rls. 221,123,425 $
25 1390 اوکراين 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 417,801,016 2,322,508,999,425 Rls. 214,738,409 $
26 1390 سوئد 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 19,460,844 2,303,821,750,202 Rls. 213,303,248 $
27 1390 سوئيس 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 466,470 2,300,894,117,222 Rls. 210,686,568 $
28 1390 امارات متحده عربي 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 296,058,556 2,258,452,569,472 Rls. 205,239,112 $
29 1390 ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 273,867,558 2,172,208,536,414 Rls. 199,333,662 $
30 1390 منطقه آزاد چابهار 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 7,107,611 2,055,666,350,779 Rls. 186,587,650 $
31 1390 جمهوري کره 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 16,281,595 2,032,083,527,172 Rls. 187,057,502 $
32 1390 سوئيس 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 318,693,518 1,964,048,965,381 Rls. 183,904,591 $
33 1390 پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 229,470,954 1,955,698,425,405 Rls. 181,329,867 $
34 1390 بلژيک 90221910 دستگاه X-RAY موبايل برا ي بازرسي کالا( به ا ستثناي دستگاههاي رديف 8705 ) 420 1,945,362,788,371 Rls. 187,054,079 $
35 1390 امارات متحده عربي 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 28,721,796 1,814,552,306,059 Rls. 166,407,931 $
36 1390 جمهوري کره 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 15,704,566 1,709,743,733,702 Rls. 159,571,125 $
37 1390 امارات متحده عربي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 211,613,118 1,647,757,120,658 Rls. 156,004,205 $
38 1390 فرانسه 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 374,366 1,585,182,756,487 Rls. 144,679,572 $
39 1390 قبرس 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 189,800,427 1,565,831,785,436 Rls. 139,219,411 $
40 1390 سوئد 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 11,908,131 1,500,694,725,280 Rls. 133,743,677 $
41 1390 امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 36,352,312 1,499,536,644,275 Rls. 137,708,612 $
42 1390 چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 13,611,628 1,497,166,449,593 Rls. 138,572,216 $
43 1390 چين 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبک ياسنگين, که درجاي ديگري مذکورنباشد 4,659,979 1,458,477,853,425 Rls. 129,865,652 $
44 1390 امارات متحده عربي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 175,613,075 1,453,912,669,526 Rls. 134,751,619 $
45 1390 امارات متحده عربي 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 136,846,316 1,451,333,783,854 Rls. 134,453,743 $
46 1390 سوئد 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 10,556,482 1,445,459,753,986 Rls. 129,463,256 $
47 1390 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 25,505,925 1,394,676,850,419 Rls. 128,190,951 $
48 1390 امارات متحده عربي 10030000 جو 400,264,577 1,393,460,007,503 Rls. 127,294,126 $
49 1390 جمهوري کره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 106,653,884 1,346,663,097,760 Rls. 124,744,927 $
50 1390 امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 26,358,584 1,346,424,700,590 Rls. 123,433,985 $
51 1390 امارات متحده عربي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 9,820,225 1,318,553,379,334 Rls. 118,296,745 $
52 1390 امارات متحده عربي 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 30,991,382 1,304,757,702,476 Rls. 120,223,364 $
53 1390 فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 296,916,236 1,298,208,929,206 Rls. 118,441,758 $
54 1390 امارات متحده عربي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 127,335,876 1,290,427,095,214 Rls. 115,495,344 $
55 1390 امارات متحده عربي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 88,056,587 1,287,037,169,978 Rls. 117,745,442 $
56 1390 چين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 5,156,186 1,256,376,271,891 Rls. 117,593,640 $
57 1390 امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 33,233,299 1,235,713,590,194 Rls. 113,107,984 $
58 1390 امارات متحده عربي 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 189,796,985 1,234,052,083,769 Rls. 115,260,427 $
59 1390 آلمان 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 83,962,399 1,230,588,189,682 Rls. 113,007,591 $
60 1390 جمهوري کره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 139,740,455 1,224,950,229,781 Rls. 114,106,453 $
61 1390 امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 140,961,940 1,209,639,407,109 Rls. 112,305,243 $
62 1390 امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 132,963,721 1,208,999,242,295 Rls. 111,973,897 $
63 1390 چين 84082020 موتورهاي پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي كه برا ي ترا کتورهاي رديف 8701 به كارمي روند 8,544,217 1,201,665,827,828 Rls. 111,058,429 $
64 1390 امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 768,673 1,197,289,489,899 Rls. 108,769,043 $
65 1390 فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, باساخت دا خل 15%ا لي16 %بجز لاستيک 9,860,617 1,187,807,876,264 Rls. 106,454,775 $
66 1390 آلمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 158,826,662 1,177,951,017,496 Rls. 110,091,639 $
67 1390 آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 30,345,834 1,128,687,430,845 Rls. 103,025,894 $
68 1390 امارات متحده عربي 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 14,563,656 1,114,529,229,088 Rls. 104,232,942 $
69 1390 آلمان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 975,131 1,108,998,624,268 Rls. 101,751,185 $
70 1390 امارات متحده عربي 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 1,288,664 1,097,366,280,959 Rls. 99,666,125 $
71 1390 امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,075,147 1,093,725,290,771 Rls. 102,200,947 $
72 1390 سوئيس 24022000 سيگار حاوي توتون 5,241,708 1,092,369,491,276 Rls. 98,143,026 $
73 1390 امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 2,400,620 1,090,692,846,199 Rls. 99,741,215 $
74 1390 چين 86011000 لکوموتيو و لکوترا کتورها,بامنبع برق خارجي 3,488,210 1,084,828,077,801 Rls. 104,395,617 $
75 1390 امارات متحده عربي 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 4,180,137 1,056,443,856,342 Rls. 95,495,822 $
76 1390 چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 21,983,891 1,013,286,059,110 Rls. 94,231,118 $
77 1390 فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 120,797,984 1,012,731,211,584 Rls. 91,927,890 $
78 1390 جمهوري کره 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 55,184,004 1,003,654,015,554 Rls. 89,485,902 $
79 1390 چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 58,357,825 1,001,179,939,278 Rls. 92,923,840 $
80 1390 جمهوري کره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,563,687 1,000,827,317,791 Rls. 92,400,872 $
81 1390 ترکيه 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 136,348,695 994,716,523,502 Rls. 91,389,658 $
82 1390 امارات متحده عربي 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 60,211,000 977,313,476,930 Rls. 88,918,597 $
83 1390 ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 10,087,224 975,171,808,259 Rls. 86,602,476 $
84 1390 فدراسيون روسيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 116,130,603 968,704,550,022 Rls. 85,534,835 $
85 1390 سوئد 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 5,643,375 968,475,506,378 Rls. 89,766,021 $
86 1390 ازبکستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 31,525,041 965,228,016,687 Rls. 88,117,537 $
87 1390 فيليپين 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 130,538,549 948,168,914,210 Rls. 87,192,795 $
88 1390 امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 5,297,896 941,260,375,969 Rls. 86,290,109 $
89 1390 مالزي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 72,869,006 940,334,906,348 Rls. 86,640,512 $
90 1390 برزيل 10051020 دانه ذرت دامي . 195,998,896 921,676,704,332 Rls. 81,163,703 $
91 1390 امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 80,564,017 918,202,931,040 Rls. 84,384,512 $
92 1390 امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 29,541,334 907,339,067,617 Rls. 82,765,008 $
93 1390 فدراسيون روسيه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 107,690,985 906,647,233,416 Rls. 83,289,438 $
94 1390 جمهوري کره 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 102,099,989 902,226,206,295 Rls. 82,635,033 $
95 1390 امارات متحده عربي 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 41,242,500 894,610,856,533 Rls. 83,670,962 $
96 1390 فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 6,891,201 893,629,249,610 Rls. 81,806,782 $
97 1390 امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 15,707,766 880,540,012,756 Rls. 82,076,989 $
98 1390 چين 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 858,447 879,585,585,186 Rls. 74,427,706 $
99 1390 امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 45,743,976 871,291,802,467 Rls. 80,815,539 $
100 1390 چين 85256030 دستگاههاي گيرنده فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS 1,317,128 860,787,421,096 Rls. 80,271,231 $
101 1390 امارات متحده عربي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 947,533 855,365,876,991 Rls. 76,879,108 $
102 1390 هلند 23040000 کنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 162,562,767 853,893,804,893 Rls. 77,362,365 $
103 1390 امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 1,768,673 850,146,795,187 Rls. 79,702,482 $
104 1390 ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 5,275,111 843,144,333,653 Rls. 77,413,466 $
105 1390 منطقه آزاد چابهار 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 23,985,551 841,629,810,211 Rls. 76,953,977 $
106 1390 چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 2,501,130 835,056,208,596 Rls. 78,468,040 $
107 1390 قبرس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 93,575,810 818,753,572,936 Rls. 72,056,680 $
108 1390 اتريش 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 102,180,360 817,499,422,092 Rls. 72,155,478 $
109 1390 هلند 10030000 جو 210,793,020 808,269,337,888 Rls. 72,428,674 $
110 1390 سوئد 85256030 دستگاههاي گيرنده فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS 1,365,962 803,850,822,434 Rls. 73,915,437 $
111 1390 بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 4,346,306 778,037,970,147 Rls. 71,106,115 $
112 1390 ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 10,408,792 775,420,828,458 Rls. 71,025,755 $
113 1390 چين 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 29,231,236 763,347,365,916 Rls. 70,024,221 $
114 1390 ژاپن 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 4,663,420 762,997,224,773 Rls. 70,372,453 $
115 1390 چين 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 18,015,608 753,744,344,035 Rls. 70,795,844 $
116 1390 آلمان 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 101,714 744,939,628,757 Rls. 67,046,600 $
117 1390 امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 65,936,192 741,461,143,502 Rls. 67,079,775 $
118 1390 اسپانيا 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 1,860,369 737,154,529,980 Rls. 64,356,481 $
119 1390 فدراسيون روسيه 10030000 جو 188,101,416 734,925,058,918 Rls. 63,054,345 $
120 1390 منطقه آزاد چابهار 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 13,514,577 729,213,227,690 Rls. 67,258,204 $
121 1390 امارات متحده عربي 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 21,877,114 726,505,603,391 Rls. 66,544,789 $
122 1390 هلند 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 51,012,219 722,619,333,494 Rls. 64,835,071 $
123 1390 ايتاليا 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 5,840,126 722,248,378,906 Rls. 63,473,551 $
124 1390 اتريش 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 233,564 716,468,530,261 Rls. 65,552,002 $
125 1390 امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 20,191,777 714,291,886,312 Rls. 64,922,374 $
126 1390 جمهوري کره 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 122,769,218 710,205,037,604 Rls. 65,967,326 $
127 1390 جمهوري کره 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 36,386,000 709,187,118,824 Rls. 65,205,488 $
128 1390 بلغارستان 31031000 سوپرفسفات ها 94,332,517 707,256,639,714 Rls. 65,013,845 $
129 1390 چين 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 43,840,410 706,971,852,400 Rls. 63,635,836 $
130 1390 ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 82,526,365 705,585,752,765 Rls. 64,345,627 $
131 1390 آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,824,707 702,110,314,151 Rls. 64,623,740 $
132 1390 امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 20,001,935 696,451,245,886 Rls. 64,973,488 $
133 1390 ژاپن 98870343 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري کار،با ساخت دا خل 15% ا لي 16% بجز لاستيک 4,537,317 688,462,727,388 Rls. 62,709,037 $
134 1390 امارات متحده عربي 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 46,024,000 688,237,582,320 Rls. 62,241,365 $
135 1390 چين 31031000 سوپرفسفات ها 97,713,000 687,358,025,145 Rls. 64,943,144 $
136 1390 چين 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 12,731,806 686,173,746,554 Rls. 63,750,502 $
137 1390 آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 12,405,814 680,673,481,672 Rls. 62,562,250 $
138 1390 هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 13,029,101 677,663,642,720 Rls. 61,217,750 $
139 1390 امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 13,227,733 675,168,336,651 Rls. 61,826,842 $
140 1390 اتريش 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 89,634,000 670,128,741,138 Rls. 64,076,987 $
141 1390 امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 16,194,747 669,394,238,617 Rls. 61,669,681 $
142 1390 امارات متحده عربي 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 13,407,650 669,306,649,059 Rls. 61,450,945 $
143 1390 جمهوري کره 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 73,600,841 668,727,837,940 Rls. 61,310,774 $
144 1390 امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 6,733,094 668,223,518,099 Rls. 61,919,158 $
145 1390 جمهوري کره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 48,761,553 644,769,152,494 Rls. 59,477,086 $
146 1390 آلمان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 77,879 644,755,612,196 Rls. 59,456,201 $
147 1390 برزيل 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 27,533,810 643,000,755,478 Rls. 60,375,166 $
148 1390 سنگاپور 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 92,385,000 640,202,148,984 Rls. 61,710,893 $
149 1390 آلمان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 2,523,612 637,156,204,241 Rls. 60,757,219 $
150 1390 امارات متحده عربي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 43,132,297 635,594,880,566 Rls. 58,172,105 $
151 1390 ژاپن 98870322 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 33% ا لي 34% بجز لاستيک 3,060,939 631,294,674,627 Rls. 59,928,153 $
152 1390 مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 48,492,630 631,011,932,033 Rls. 58,868,722 $
153 1390 ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 74,272,456 612,875,955,872 Rls. 55,881,787 $
154 1390 قبرس 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 96,739,654 610,068,620,596 Rls. 54,257,128 $
155 1390 امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 314,408 609,898,679,257 Rls. 53,257,651 $
156 1390 سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 75,346,150 608,912,976,388 Rls. 52,954,356 $
157 1390 جمهوري کره 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 27,678,725 608,345,673,819 Rls. 55,225,764 $
158 1390 امارات متحده عربي 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 452,478 607,393,983,230 Rls. 55,605,889 $
159 1390 ژاپن 98870436 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 61% و بيشتر بجز لاستيک 3,118,234 607,305,591,680 Rls. 56,248,652 $
160 1390 امارات متحده عربي 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 8,303,461 604,807,673,072 Rls. 54,767,971 $
161 1390 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 14,676,004 603,343,992,264 Rls. 54,838,815 $
162 1390 ترکيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 62,230,390 599,306,589,157 Rls. 52,517,643 $
163 1390 جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 21,879,127 594,792,987,571 Rls. 53,492,060 $
164 1390 چين 87021000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با موتور پيستوني درونسوز ترا کمي - ا حترا قي 5,151,300 593,926,662,412 Rls. 54,680,284 $
165 1390 چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 44,749,625 592,830,040,463 Rls. 55,560,902 $
166 1390 جمهوري کره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 65,540,121 590,089,732,357 Rls. 54,137,975 $
167 1390 اتريش 10051020 دانه ذرت دامي . 147,569,078 588,272,136,229 Rls. 48,481,674 $
168 1390 هلند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 9,992,602 586,296,246,184 Rls. 54,624,426 $
169 1390 امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 3,878,035 585,888,898,442 Rls. 53,652,384 $
170 1390 جمهوري کره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 10,289,524 582,406,139,934 Rls. 47,648,428 $
171 1390 تايلند 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,025,945 578,791,281,304 Rls. 47,563,507 $
172 1390 چين 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 4,148,140 573,675,643,362 Rls. 53,699,906 $
173 1390 سنگاپور 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 102,138,000 571,043,568,325 Rls. 49,673,498 $
174 1390 جمهوري کره 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 4,347,123 560,623,901,875 Rls. 51,951,114 $
175 1390 سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 41,978,498 558,216,301,790 Rls. 53,541,935 $
176 1390 امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 4,363,245 549,696,525,024 Rls. 48,769,480 $
177 1390 سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 41,945,261 548,436,486,293 Rls. 47,961,952 $
178 1390 امارات متحده عربي 29261000 ا کريلو نيتريل 18,090,274 546,160,193,498 Rls. 50,850,456 $
179 1390 امارات متحده عربي 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 2,248,517 544,101,742,477 Rls. 49,210,002 $
180 1390 ژاپن 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 879,445 541,967,578,089 Rls. 50,640,009 $
181 1390 ژاپن 98870314 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ,باساخت دا خل 17%ا لي18%بجز لاستيک 4,479,180 540,405,873,261 Rls. 50,787,851 $
182 1390 بلژيک 31031000 سوپرفسفات ها 62,984,450 540,184,294,204 Rls. 47,348,384 $
183 1390 جمهوري کره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 40,795,402 534,621,012,005 Rls. 49,738,653 $
184 1390 امارات متحده عربي 07134000 عدس ( Lentil) غلاف کنده , خشک کرده 72,726,083 533,183,144,121 Rls. 48,033,642 $
185 1390 ژاپن 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 34,050,050 529,965,837,572 Rls. 49,156,119 $
186 1390 امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 39,754,995 526,679,328,943 Rls. 49,071,653 $
187 1390 بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 39,004,492 523,995,303,997 Rls. 47,195,694 $
188 1390 امارات متحده عربي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 10,333,890 523,297,620,128 Rls. 47,227,437 $
189 1390 فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 62,761,369 520,452,786,131 Rls. 47,260,781 $
190 1390 آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 40,000,000 519,934,039,119 Rls. 50,011,639 $
191 1390 ترکيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 3,296,867 518,498,267,388 Rls. 44,755,317 $
192 1390 چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, باساخت دا خل 15%ا لي16 %بجز لاستيک 8,159,884 511,831,986,998 Rls. 46,456,299 $
193 1390 ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 34,307,658 509,685,322,169 Rls. 47,145,483 $
194 1390 امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 37,055,208 505,730,083,552 Rls. 47,307,440 $
195 1390 چين 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 5,460,650 503,560,454,679 Rls. 46,841,616 $
196 1390 ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,383,735 500,285,386,637 Rls. 46,437,802 $
197 1390 امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 54,487,162 498,120,120,153 Rls. 45,227,161 $
198 1390 امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 43,779,461 497,914,727,204 Rls. 46,361,568 $
199 1390 جمهوري کره 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 24,951,967 495,272,855,832 Rls. 44,452,101 $
200 1390 اندونزي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 39,999,737 495,173,603,317 Rls. 47,062,822 $
مجموع کل
271,155,918,029,696 ريال
مجموع کل
24,876,854,432 دلار